Onze aanpak is zeer uitgebreid zoekt u een poolhouse, carport, stalling, tuinberging, luxe tuinhuis  of ander bijgebouw wij kunnen het realiseren. Een bijgebouw plaatsen is niet hetzelfde als een huis bouwen, het vraagt om extra vakmanschap en deskundigheid.

Eiken bijgebouw op maat

Al onze projecten worden op maat ontworpen en gemaakt, van de eerste pennentrek tot de laatste spijker die in het hout wordt genageld. Het enige wat onze klanten moeten doen, is dromen. Volop dromen. En in ons oor fluisteren welke wensen ze hebben, natuurlijk. Want: pas dan kan onze ontwerper aan de slag. Hij giet elke droom in een 3D-ontwerp, waardoor een project meteen tot leven komt, nog in de tekenfase. Aan de hand van de feedback van de klant wordt waar nodig nog bijgestuurd. Eens alle puntjes op de i staan, zetten we onze vakmannen aan het werk. Zij gebruiken alleen goed gedroogde Franse eik van topkwaliteit en plaatsen het hout op ambachtelijke wijze: met pen- en gatverbindingen.

Wat is een bijgebouw

Een bijgebouw is een gebouw, dat organisatorisch en organisch bij een ander gebouw hoort en op dezelfde locatie als het hoofdgebouw is gesitueerd.

Bijgebouwen krijgen deze aanduiding vaak omdat er andere activiteiten dan de hoofdactiviteit worden uitgevoerd. Bij fabrieken kan hierbij onder meer worden gedacht aan een ketelhuis, werkplaatsen, opslagplaatsen en kantines. Historische complexen als kastelen, paleizen, kloosters en abdijen beschikken vaak ook over een groot aantal bijgebouwen. Ook boerderijen hebben vaak bijgebouwen in de vorm van opslagplaatsen en stallen.

Bijgebouwen kunnen ook ontstaan door expansie van organisaties, waardoor ruimtegebrek ontstaat in het hoofdgebouw en er onvoldoende financiële middelen zijn voor nieuwbouw, of uitbreiding van het hoofdgebouw.

Regelgeving vaststaande bijgebouwen

Voor een bijgebouw dat een vast onderdeel uitmaakt van de woning, geldt een meldingsplicht. Daarnaast heb je ook een vergunning nodig indien het bijgebouw een uitbreiding is van je woning. Een woonveranda is daar een voorbeeld van.  Een carport, garage of ander vaststaand bijgebouw zijn dat niet. Wil je weten of je je naast de verplichte melding ook een vergunning nodig hebt voor jouw vaststaand bijgegebouw? Lees dan volgende voorwaarden:

  • Totale oppervlak: het totale oppervlak aan aangebouwde bijgebouwen mag niet groter zijn dan 40m². Heb je reeds een aanbouw dan moet je de oppervlakte hiervan dus meetellen met de eis van 40m².
  • De functie van de woning: mag door de bouw niet wijzigen. Het aantal woongelegenheden moet ongewijzigd blijven.
  • Hoogte: het vaststaande bijgebouw mag niet hoger zijn dan 4 meter (gemeten van vanaf de grond) en moet zich minstens 3 meter vanaf de perceelgrens bevinden. In de achtertuin bedraagt deze afstand 2 meter.
  • Afstand perceelgrens: Je mag bouwen tot op de perceelgrens maar mag de scheidingsmuur daarbij niet wijzigen. Het bijgebouw mag niet dieper zien dan de bouwdiepte van het aanpalende gebouw.

 

Regelgeving voor losstaande bijgebouwen

Als je carport, garage of tuinhuis voldoet aan volgende voorwaarden, dan hoef je niks te doen. Een vergunning is in dat geval overbodig, net zoals het melden ervan.

  • Totale oppervlak: Losstaande bijgebouwen mogen niet groter zijn dan 40m². Indien je dus reeds een ander losstaand bijgebouw hebt, dan moet je de oppervlakte hiervan meetellen bij de eis van 40m².
  • Hoogte: het bijgebouw mag niet hoger zijn dan 3.5 meter en mag zich niet verder dan 30 meter van de woning bevinden.
  • Afstand perceelgrens: indien het gebouw in de zijtuin wordt geplaatst, moet het 3 meter vanaf de perceelgrens blijven. In de achtertuin is dit 1 meter. Het mag eventueel ook tegen een bestaande scheidingsmuur worden geplaatst zolang je de muur maar niet wijzigt.
  • Kwetsbare gebieden: Je mag niet bouwen in een kwetsbaar gebied of aan een oeverzone binnen een strook van 5 meter langs een waterloop.